Geçmişten Günümüze Medyumluk

Bu makalemiz de Medyumluğun Tanımı ve Geçmişten Günümüze Medyumluk hakkında çeşitli bilgilere yer vereceğiz.

Medyumluk Nedir

İnsanlar yaradılış özellikleri bakımından sadece fiziksel olarak yaratılmamıştır. İnsanın diğer yönü ruhsaldır. Her insanın bir ruhu vardır ve bu manevi boyutudur, manevi boyutta hiçbir varlık insan ruhunun karşısında duramaz ve dağılırlar. Her insanın ruhsal gücü ve zekâsı farklıdır, bazı insanlar ruhları ile iletişime geçerken, bazıları geçemezler.
İşte medyumlar, evrensel boyutta trans haline gelerek ruhları ile iletişime geçerler. Bunu, ara bedenlerinin güçlü olmasına borçludurlar.
Medyumlar çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler bunlardan en bilinenleri ;

  • Duru görü medyumluğu,
  • Duru işiti medyumluğu,
  • Sezgi medyumluğu
  • Otomatik yazı medyumluğu
  • Şifa medyumluğu
Geçmişten Günümüze Medyumluk
Geçmişten Günümüze Medyumluk

Medyumlar özellikle otomatik yazı medyumluğunda çok büyük enerji harcar ve transa geçerler. Bu transın sonunda ortaya bir yazı karakteri çıkar ve taklit edilmesi imkansızdır, bu yazı tamamen ruhun dışa yansıması olarak 1 gün dahi sürebilir.
Ruhsal varlıklarla irtibat kuran medyumları, günümüz Batı parapsikolojisi psişik süje olarak değerlendirmektedir. Burada da psişik süjeler ikiye ayrılırlar: Pasif ve Aktif olanlar. Pasif olanlar, ruhsal etkiye ya da zihinsel etkiye alıcı olan kişilerdir. Bunlar da kendi içinde dört kategoriye girerler :

  1. Telepat olanlar,
  2. Psikometri yeteneğini sergileyenler,
  3. Radyestezi yeteneği olanlar,
  4. Rüyada telepatik algılayanlar.

Telepat durumunda bulunalar pasif bir biçimde sadece alıcı konumunda olurlar. Spritüel olarak Duru görür olarak geçer. Ruhsal çalışmalarda, hassasiyeti, duyarlılığı oldukça yükselmiş kimselerdir, ama edilgen (pasif) durumdadırlar.
denmiştir.

Geçmişten Günümüze Medyumluk

Tarihte ilk defa medyumluk, 17. Asırda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fransızca kelime anlamı, bir eşya ile, bir durum ile, bir olay ile ilgili olarak olağanüstü algılamaya sahip kişilere denirdi. Günümüzde medyumluk, bir başkasının beynini yada zihnini okumak olarak algılansa da böyle bir şey söz konusu değildir. Medyumlar paralel evrende kendi ruhları ile iletişime geçerler ve bu şekilde maddelerin dağılmasını sağlarlar.
Yüzyıllar boyunca, pek çok kültürde medyumluk yada medyum iddiaları çokça görülmüştür. Bunların çoğu dinsel yönden insanları kandırmaya yönelik hareketlerde bulunmuşlardır. .
17. Yüzyılda yaşayan bir medyumun trans haline geçip, dünya ile bağlantısını kopardığı ve başkalarının hastalıklarını söylediğini trans halinde iken hastalara çare olabildiğini fakat transı bitince kendi söylediklerini dahi hatırlamadığı tarih defterlerine yazılmıştır.
Medyumluk konusunda ilk defa ciddi olarak ve bilimsel olarak araştırmaları, Society for Psychical Research (Ruhsal Araştırmalar Derneği) başlatmıştır. Bu araştırmaların en büyük sonucu vereni ise, 1970 ile 1990 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin desteklediği uzayı görme çalışmalarıdır.
Günümüzde, her insanın medyum olarak doğduğu, zamanla bu duyularını kaybettiklerine dikkat çekilirken, medyumların istisna olduğu yada sürekli pratik yaparak bu yeteneklerini koruduklarına dikkat çekiliyor
Medyumluk, zihinsel ve doğru nefes almakla alakalı bir durum. Günümüzde normal insanlar beyinlerinin ve akciğerlerinin sadece 3 de birini kullanabilmekte eğer doğru nefes alıp verebilmekle akciğerlerin kapalı kanallarını açabilirsek, beyne daha fazla oksijen gidecek ve beyinde gelişecektir.

Medyumluk
Medyumluk

Özellikle TV`ler de bir çok Medyum ile karşılaşıyoruz, insanlar bir şeyler soruyorlar ve bu sorularına Medyumlar aracılığı ile cevap buluyorlar. Geçmişten günümüze medyumluk tarihinde çok medyumlar geldi ve geçti.

Medyumlar Nasıl Çalışır ?

Medyumlar çeşitli şekiller ile fiziki olmayan ruhlar alemi ile iletişlime geçerler
Suda bakanlar : Bu yöntem ile medyumlar, bir kabın içerisine su koyarlar ve bildikleri ayetleri okumak sureti ile suyun içerisine cinleri toplarlar ve onlarla iletişime geçerler.

Kitaptan bakanlar: Bu yöntem ile medyumlar, eski din alimlerinin yazdığı kitaplardaki bilgilre kendi bilgilerini de katarak yorumlarlar ve insanları aydınlatırlar.

Aynada bakanlar: Bu yöntemle medyumlar, eski din alimlerinin derlemiş oldukları duaları okumak sureti ile aynaya cinleri toplarlar ve onlarla iletişime geçerler. Bu yöntem ile aynada hem Müslüman olan cinler hem de Müslüman olmayan cinler toplanır fakat medyum onların üzerinde hakim olduğu için medyuma zarar vermez ancak ilerleyen zamanlarda medyumun üzerindeki enerji kendisine zarar verebilir.

Tırnakta bakanlar: Bu tarz bakma yönteminde medyumlar, baş parmağın tırnağının üzerine bildikleri ayetleri okurlar ve televizyon seyreder gibi cinleri toplarlar ve onlarla iletişime geçerler. Bu bakma yönteminin dikkatle yapılması gerekir çağıran medyumun cinleri hüküm altına alamaması durumunda farklı ve istenme yen durumlar ortaya çıkabilir.

Medyumların en çok kullandıkları yöntemler bunlardır, başka yöntemler örneğin uyutarak bakma gibi yöntemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir bunun nedeni bakan hocanın cinler üzerinde hakimiyet kuramaması durumunda insanlara zarar verebilir. Çünkü bu yöntemde medyum kendi üzerinde değil başka bir insanı aracı kullanarak cinleri çağırmaktadır.

Eğer bu makalemizi beğendiyseniz, fikirlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın ve buna benzer diğer makalelerimize ulaşmak için Faydalı Bilgiler kategorimize göz atmayı unutmayın !

Yorum yapın