Hangi Tür Firmalar İçin Hangi Reklam Türleri Kullanılmalı?

Reklam çalışmalarının ilk aşamalarında reklamlara dair planlamalar ve stratejik kararlar son derecede önemsenmesi gereken bir konumda olmaktadır. Reklam ajansı da bu doğrultuda hareket ederek en iyi sonuçları almaya dayalı olarak varlık gösterecektir. Reklam kampanyalarına dayalı olarak ortak anlayışın meydana getirilmesinin yanı sıra reklamın meydana gelme amaçları, etkili tarafları ve reklama ayrılan bütçenin son derecede verimli bir biçimde kullanılması en önemli kriterler olacaktır.

Öte yandan bilgi ve davranış değişikliğine sebebiyet vermesi de her zaman aranan şartlar arasında yer almasıyla öne çıkan bir konumda olacaktır. Bu doğrultuda hareket edilerek, son derecede etkin neticelere erişme hali devamlı olarak görülebilecektir.

Reklam Türleri Nelerdir?

Reklamlar, kullanılacağı kriterlere göre değişik açılardan ele alınabilir. Bursa reklam ajansı da bu tipte hizmetlerini her zaman ortaya koymaktan geri kalmamaktadır. Farklı reklamlara dair işlemler yapmakta ve bu süreçler firmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Hangi Reklam Türleri
Hangi Reklam Türleri
 • Üretici reklam

Ürünü imal eden firmalar tarafından yaptırılan ve bedelleri ödenen reklam türleridir.

 • Aracı reklamlar

Daha çok toptancıların ve dağıtıcıların kuruluşlarına dair bilgi verdikleri reklam türleri olarak tabir edilmektedirler.

 • Hizmet işletmesi reklamları

Banka, okul ya da sigorta gibi hizmet veren kurumların yaptırdığı reklam türleri olarak ifade edilmektedirler.

Hedef piyasası Açısından Reklam Türleri

Reklam iletilerinin hazırlanması ve sunulması bakımından reklamlar değişiklik gösterebilir. Reklam ajansları Bursa da bu evrede her zaman gerekli kriterlere sahip olarak hareket etmektedir.

 • Tüketici reklamları

Alıcıya yönelik reklamlardır. Markanın ve ürünün hatırlatılması amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri, faydaları, satış noktaları ve fiyatları hakkında bilgi verir.

 • Ticari reklamlar
Hangi Reklam Türleri
Hangi Reklam Türleri

Dağıtıcı sıfatına sahip olan kuruluşlara dayalı olarak yapılmaktadır. Reklam yoluyla ürünlerin daha kolay halde alınmasını destekleyebilmektedir.

 • Endüstriyel reklamlar

Hammadde ya da yarı mamüllere dayalı olarak işlem yapan firmalara yöneliktir.

Konu Bakımından Reklam Türleri

Konu açısından reklamlar da iki farklı türde karşımıza çıkar. Bu reklamların ajansların kanaatine göre hazırlanması ve yayımlanması gibi bir durum mümkün olmaktadır. Doğrudan reklam ve duygusal reklam olarak farklı isimler altında varlık göstermektedir.

 • Doğrudan reklam
Hangi Reklam Türleri
Hangi Reklam Türleri

Ürünlerin hemen satın alınması ya da ürün hakkında daha da fazla bilgi edinilmesini sağlayacak olan reklam türü olarak belirtilmektedir.

 • Duygusal reklam

Ürünlerin piyasaya tanıtılması ve müşteriler tarafından benimsenmesi gibi konuları ele alan reklam türü olarak ifade edilmektedir.

Ürün Yerleştirme Açısından Reklam Türleri

 • Açık reklam
Hangi Reklam Türleri
Hangi Reklam Türleri

Tamamen fiyatı ödenerek, ajanslarla müşteriler arasında son derecede açık mesaj verilmesi için yapılan reklamlardır.

 • Gizli reklam

Asıl reklamı yapılan ürünlerin ilişkisiz bir konuyla beraber tanıtılması işlemidir.

 • Özel tanıtıcı reklam

Müşterilere tanıtım, eğitim gibi konularda verilecek olan uzun programlar olarak tabir edilmektedir.

Yorum yapın